Start

VÄLKOMMEN TILL AMBIOLEX MILJÖSTRATEGI
Ambiolex Miljöstrategi  har som  affärsidé att hjälpa och stötta företag och andra organisationer i deras arbete med miljö – och hållbarhetsfrågor.
Särskilt vänder vi oss till organisationer som vill göra ett första klimatbokslut, bedöma sin användning av förpackningar eller ta fram en hållbarhetsredovisning.

OM
Jag har mångårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete dels från förpackningsindustrin dels från statlig verksamhet som Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet(SLU) och Exportkreditnämnden(EKN).Detta har bidragit till att jag kan se hur miljö- och hållbarhetsfrågor kan stärka kärnverksamheter och samtidigt leva upp till myndigheternas krav.
Jag har i grunden en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH.

Förpackningar

– krav enligt EU:s förpackningsdirektiv

Behöver ni hjälp med att kartlägga er användning av förpackningar?
Läs mer

Klimatbokslut
Behöver ni hjälp med att beräkna era utsläpp av CO2 och andra växthusgaser från verksamheten?
Läs mer

Hållbarhetsredovisning
Behöver ni ta fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI eller enligt era egna standarder?
Läs mer

Leasa en miljöchef
Har ni behov av att under en begränsad tid ”hyra” en miljöchef?
Läs mer

INTRESSEANMÄLAN

    Ambiolex Miljöstrategi AB

    Vingårdsgatan 44

    117 59 Stocholm

    agneta.melin@ambiolex.com